MÜŞTERİ REZERVASYON HİZMET SÖZLEŞMESİ

AKKA İnş. Tur. Tic. A.Ş.'den (ANTEDON OTEL –ALİNDA OTEL-CLAROS OTEL-RESIDENCE OTEL) ve grup şirketleri olan Ceyka Gayrımenkul Turizm İşletmeciliği A.Ş. – (SUITES OTEL)- Azade Nisa Turizm inşaat Gayrımenkul Yatırım San ve Tic. A.Ş. (LUSH OTEL) (Bundan böyle “OTEL” olarak anılacaktır.) konaklama ve sair hizmet satın alan “MÜŞTERİ” aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

 • 1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda ve broşürde belirtilmektedir.
 • 2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.
 • 3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
 • 4- MÜŞTERİ Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan OTEL’in veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle OTEL'e ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • 5- Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde OTEL'in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle OTEL’in iade yükümlülüğünün bulunmadığını kabul etmektedir.
 • 6- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
 • 7- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.;
 • 9- Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
 • 10- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının OTEL’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini OTEL’e ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
 • 11- MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 14 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 14 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin tamamını, 14 günden az bir süre kala ise MÜŞTERİ rezervasyon yaptırmış olduğu oda tipinin 3 gece ücreti iptal bedeli faturalandırılacak ve kalan tutar MÜŞTERİ’ye iade edilecektir OTEL’e ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir. .
 • 12- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 3 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
 • 13- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda OTEL, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.
 • 14- OTEL, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.
 • 15- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
 • 16- AK-KA Hotels web sayfasında belirtildiği dönemlere göre; her şey dahil yada ultra her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Sözleşmeli Grup konaklama hizmetlerinde sözleşmede belirtilen konsept geçerlidir. Konsept içeriği web sayfamızda mevcuttur. Otel içinde Her şey dahil yada ultra herşey dahil konsepti dışındaki harcamalarınız oda hesabınıza işlenir ve çıkış yapmadan ödemesinin yapılması zorunludur. Otele giriş günü Giriş Saati : 14:00, Çıkış günü, oteli terketme Saati 12:00 dir. Erken giriş talebinizi Lütfen rezervasyon anında belirtiniz. Çıkış günü odanızı veya oteli 12.00 dan sonra boşaltma talepleriniz için lütfen resepsiyonla görüşünüz. Erken giriş ve geç çıkış kişi başı olarak extra ücretlendirilir. Otel ve Rezervasyon sahibi, karşılıklı ve yazılı olarak anlaşarak, farklı şartlarda bir sözleşme yapabilir. Yapılan bu ek sözleşmede belirtilen koşullar için yeni sözleşme geçerli olur. Ek sözleşmede belirtilmeyen maddeler için bu sözleşme (Rezervasyon koşul ve şartları) geçerli olur. Rezervasyon koşul ve şartları sözleşmemiz zaman zaman güncellenmektedir. www.akkahotels.com de bulunan hali en güncel hali ve geçerli olanıdır.
 • 17-MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
 • 18- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
 • 19- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir ve görüşleri, Kişesel Verilen Korunması Kanunu kuralları çerçevesinde incelendikten sonra yayınlanabilir.
 • 20- İş bu form ve taahhütnamenin onaylanması ile AK-KA İNŞAAT TURİZM TİC.A.Ş.- (ANTEDON OTEL –ALİNDA OTEL-CLAROS OTEL-RESIDENCE OTEL) - CEYKA GAYRIMENKUL TURIZM ISLETMECILIGI A.Ş. – (SUITES OTEL)- AZADE NISA TURIZM INSAAT GAYRIMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC.A.Ş. (LUSH OTEL) tarafından verilen hizmetler için ödemeyi yapan kart sahibinin, konaklamayı yapacak kişi veya kişilerden, sözleşmeli grup konaklama hizmeti yada, şirketimizin her türlü ticari ilişkilerinden oluşan cari işlemlerinden doğan hizmetleri satın alan kişi yada firmalardan farklı kişiler olması durumunda kart sahibi profil bilgilerim ve ödeme formu sayfalarında doldurulan bilgiler doğrultusunda belirtilen kişi ve/veya kurum adına satın aldığını ve ödemeyi kabul ettiğini iş bu taahhütnamedeki tüm şartları kabul ettiklerini beyan ve kabul ederler.
 • 21- Ödeme için kullanılan kredi kartının OTEL’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun bedelin OTEL’e ödememesi halinde MÜŞTERİ/ KİRACI ve ya ACENTA, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

Yukarıda yer alan kuralları kabul ediyorum.